logo freshpod

„Zaprojektowanie, wytworzenie i przetestowanie prototypów inteligentnych witryn opartych na IoT do bezgotówkowej sprzedaży produktów spożywczych wysokiej jakości wraz z adaptacyjnym algorytmem dynamicznego zarządzania popytem i podażą opartym o metody sztucznej inteligencji”

AMM Systems Sp. z o.o. realizuje projekt badawczo – rozwojowy pn. „Zaprojektowanie, wytworzenie i przetestowanie prototypów inteligentnych witryn opartych na IoT do bezgotówkowej sprzedaży produktów spożywczych wysokiej jakości wraz z adaptacyjnym algorytmem dynamicznego zarządzania popytem i podażą opartym o metody sztucznej inteligencji”. 

Przedmiotem projektu jest prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych przez AMM Systems sp. z o.o., polegających na opracowaniu prototypów innowacyjnych produktów (innowacja produktowa):

  1. prototyp inteligentnej chłodziarki witrynowej (3 prototypy),
  2. prototyp inteligentnej witryny do hodowli i sprzedaży microgreensów (3 prototypy),
  3. prototyp inteligentnej witryny podgrzewającej (3 prototypy).
  4. prototypy inteligentnych witryn skrytkowych
    • skrytki małe (3 prototypy 80 – 120 skrytek)
    • skrytki duże (3 prototypy 80 – 120 skrytek)

Celem projektu jest rozwój działalności badawczej wnioskodawcy poprzez prowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe (opracowanie ww prototypów innowacyjnych produktów) oraz w efekcie komercjalizacja wyników prac B+R, poprzez wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy. Wprowadzenie innowacji produktowej w zakresie wyżej wymienionego produktu będzie realizowane poprzez prowadzone prace rozwojowe realizowane w 3 etapach.

Wartość projektu: 2 486 753,96 zł
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 729 463,32 zł

Kontakt:

AMM SYSTEMS SP. Z O.O.
Adres do korespondencji: ES Inkubator Przedsiębiorczości ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
Osoba do kontaktu: Sylwia Spychała
Email: s.spychala@ammsystems.pl
Telefon:
 (+48) 71 750 47 00
Fax: (+48) 71 750 47 01