Umów się na spotkanie z doradcą

System dostarcza
AMM Systems Sp. z o.o.
Biuro firmy
ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
Siedziba spółki
ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław
NIP: 895-193-26-64
Regon: 020843579
Sąd Rej. dla Wrocławia – Fabrycznej:
KRS 0000314727
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Kontakt i reklamacje:
cok@ammsystems.pl